מדיניות החנות

תנאי שימוש באתר
1.1. תנאי השימוש באתר מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת ורכישת המוצרים.

1.2. השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.3. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

1.4.נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין אתר bodycon לכל דבר ועניין.

1.5.בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

1.6. תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והאתר שומר על זכותו לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן בהוראות התקנון.

1.7.המידע המצוי במרשמי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.

1.8. בכל מקום בו מצוין אתר bodycon בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמו.

1.9. אתר bodycon עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק , אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. האתר לא יישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

1.10. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו דרך פרטי יצירת קשר המצוינים באתר.

אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים.

כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, מבצע רכישה באתר ו/או כל שימוש אחר (להלן: “משתמש” ו/או “לקוח”), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

2.1. לא להעביר, לא לאסוף ולא לעשות כל שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע שייך לאתר bodycon ובין אם לצד ג’.

2.2.לא לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי ו/או תמונות המציגות אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגרפים ו/או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות, הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי.
אתר bodycon יהיה רשאי לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על כל האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר.

2.3. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

השירותים המוצעים באתר


3.1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה וכי ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר במציאות לבין התמונה.

3.2. אתר bodycon רשאי לעדכן את מחירי המוצרים הניתנים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההרשמה ו/או ההזמנה.

3.3 אתר bodycon רשאי לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות ו/או כל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידו ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
הנהלת האתר רשאית להפסיק כל הטבה באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.

הרשמה באמצעות האתר ואופן ביצוע הרכישה
3.5. מילוי הפרטים הנדרשים באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק. האחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. אתר bodycon אינו יהיה אחראי על תקלות שיווצרו בשל הזנת פרטים חסרים או שגויים ע”י הלקוח.

3.6. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. אתר bodycon שומר על זכותו לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

3.7. התשלום עבור הרכישות באתר יבוצע בכרטיסי אשראי באמצעות paypal או אפליקציית Bit, ובכפוף לאישור העסקה.

3.8. השלמת הליך הרשמה או עסקה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות הודעה אשר תשלח לדואר האלקטרוני של הלקוח, לאחר ביצוע הליך ההרשמה או העסקה.
למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח בכדי לאשר שההרשמה או העסקה בוצעה.

ביטול עסקה ע”י הלקוח
4.1. הלקוח רשאי לבטל עסקה ולקבל החזר כספי בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: “החוק”), באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים באתר ובתקנון זה.

4.2. לקוח רשאי לבטל עסקה, תוך 21 מיום ביצוע העסקה.

4.3. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע בהתאם לחוק ולאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי סכום התשלום ששולם בפועל.

4.4. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות וכדומה.

4.5.לא יתקבל החזר כספי ו\או זיכוי אלה רק לאחר קבלת הפריטים ובדיקתם .

4.6.לא ניתן לבטל משלוח במשך זמן המשלוח עצמו ,אלה רק לאחר קבלתו.

המשך קניה מהנה.

צוות bodycon